Vides politika

SIA „Roadeks” savā darbībā finansiālo un tehnisko iespēju robežās pastāvīgi samazina negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi, ievērojot LR vides likumdošanas un tiesību aktus, kā arī citu ieinteresēto pušu izvirzītās vides prasības. Mēs apņemamies:

1. Nodrošināt videi draudzīgu uzņēmuma darbību.
2. Izvirzīt un pārskatīt vides mērķus un uzdevumus, kuri vērsti uz enerģijas un dabas resursu saglabāšanu un atkritumu daudzumu samazināšanu.
3. Veidot personāla vides apziņu katrā darba vietā un visos līmeņos.
4. Darīt zināmu mūsu darbiniekiem, piegādātājiem un klientiem mūsu vides politiku, kā arī informēt sabiedrību un citas ieinteresētās puses par mūsu aktivitātēm vides jomā.

Sniedzot pakalpojumus un veicot darbības, izvērtēt un pēc iespējas samazināt ietekmes uz vidi kaitējumu, kā arī nepārtraukti pilnveidot un uzlabot savu sniegumu vides jomā.

Saturs © Roadeks 2015 / Izstrāde © SIA BITI 2010