Veiksmīgi īstenotie projekti

Nosaukums

Izpildes gads

Izmaksas (milj. EUR)

Rīgas pilsētas atkritumu izgāztuves „Kleisti” tehniskā projekta izstrāde un rekultivācija 2014 - 2015 1.069

Stacijas Bolderāja 2 ar savienojošo ceļu uz Krievu salas termināļiem būvniecība (inženiertīklu un dzelzceļa izbūve)

2014 - 2015

1.248

Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra Rīga, Latvija (ceļu, dzelzceļa un inženiertīklu izbūve)

2014 - 2015

1.291

Ūdensapgādes un kanalizācijas paplašināšana Bolderājā

2014

3,786

Rīgas ielu seguma periodiskās atjaunošanas darbi

2014

1,589

Sliežu ceļš Skrīveri – Krustpils (ceļu, dzelzceļa izbūve)

2011 - 2014

3,917

Pagalmu un piebraucamo ceļu labiekārtošana un remonts

2013

2,305

A/c Viskāļi - Koknese 40,6 - 63,6 km rekonstrukcijas pabeigšana

2012 – 2013

1,743

Ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšana Mārupē

2012 – 2015

3,786

Jaunceltnes ielas rekostrukcija un inženiertīklu izbūve Aizkrauklē

2012 – 2013

0,555

Rīgas ielu seguma periodiskās atjaunošanas darbi

2012

0,911

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana Tukumā

2011 – 2013

1,982

Brīvības ielas rekonstrukcija Jēkabpilī

2011 – 2012

3,326

Daugavas Dienvidu tilta labā krasta pieeju būvniecības  neparedzētie darbi (ielu izbūve un rekonstrukcija)

2011 – 2012

5,566

Upesgrīvas ielas, Kalnciema ielas, Remtes ielas, Kukšu ielas rekonstrukcija

2011

2,121

Rīgas ielu seguma periodiskās atjaunošanas darbi

2010

1,098

Kurzemes rajona ielu ikdienas uzturēšana Rīgā

2009 – 2014

8,547

Dienvidu tilta 3. kārtas būvniecība (inženierkomunikāciju un ceļu izbūve)

2009 – 2011

6,900

 

Saturs © Roadeks 2015 / Izstrāde © SIA BITI 2010