Rekvizīti

Nosaukums ROADEKS SIA
Vienotais reģistrācijas numurs 40003371968
Juridiskā adrese Kalnciema iela 67, Rīga, LV-1046
Faktiskā adrese Kalnciema iela 67, Rīga, LV-1046
Tālrunis +371 67 619 037
Fakss +371 67 808 652
E-pasts roadeks@roadeks.lv 
Banka Luminor Bank AS
Bankas kods NDEALV2X
Norēķinu konts LV93NDEA0000083146017
Paraksttiesīgā persona Valdes priekšsēdētājs Uldis Klaperis

 

Saturs © Roadeks 2015 / Izstrāde © SIA BITI 2010