Misija

Mēs piedāvājam mūsu klientiem:

  • augtas kvalitātes ceļu, ielu un laukumu izbūvi ar bruģi un asfaltu, teritoriju labiekārtošanu;
  • teritoriju uzturēšanu ziemas un vasaras periodā;

Uzņemamies saistības un atbildam par tām līdz to pilnīgai izpildei, lai rezultātā mūsu klienti, darbinieki un īpašnieki būtu apmierināti.

Saturs © Roadeks 2015 / Izstrāde © SIA BITI 2010