Komanda

Uzņēmuma komandu veido augsti kvalificēti un atbildīgi speciālisti, kuru pieredze un zināšanu papildināšana ir viens no visnozīmīgākajiem nosacījumiem profesionāla un kvalitatīva darba veikšanai pieaugošas konkurences apstākļos. Uzņēmuma vadība to labi apzinās, tāpēc īpaši veicina personāla izglītošanos. Mums ir svarīgi, ka katrs darbinieks apzinās savu lomu komandas veidošanā un attīstās kopā ar kolēģiem. Mūsu komandā darbojās sertificēti speciālisti ceļu būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības jomā. 

Tikpat svarīgi ir apzināties, ka ģimene ietekmē katra darbinieka labsajūtu kolektīvā. Lai to veicinātu, mēs organizējam komandas dienas saviem darbiniekiem un kopīgus atpūtas pasākumus ar viņu ģimenes locekļu piedalīšanos.

Saturs © Roadeks 2015 / Izstrāde © SIA BITI 2010